Kullanıcı Adı
   
   Şifre
   
     Üye Ol | Şifre ?
   
   
 
Kan grubunuz nedir ?
A Rh ( + ) , ( - )
B Rh ( + ) , ( - )
AB Rh ( + ) , ( - )
0 Rh ( + ) , ( - )
Kan grubumu bilmiyorum.
Bu ankete 91606 kişi katıldı.
Diğer Anketler
   
   Online Kullanıcı : 11
   Bugün : 14180
   Toplam : 18619689
   
 
Soru Bilgileri
 Soru No : 1133
 Kullanıcı : Gizli
 Tarih : 10 Aralık 2008 23:10:20
 Durum : Cevaplandı
boyun fıtığı (kol ağrısı)

sayın hazar bey, öncelikle böyle faydalı bir site hazırladığınız için teşekkürler...

babamda son iki aydır şiddetli kol ağrısı var. doktorlar boyun fıtığı teşhisi koydu. önce ilaç tedavisi yapıldı, ağrı

geçmedi, sonrasında fizik tedavi yapıldı o da fayda etmedi. şimdi ise ağrıdan duramıyor. beyin cerrahı doktor, ameliyat gerekebilir diye teşhiste bulunmuş. fakat çevremizde bu hastalığı yaşayıp da altı ay boyunluk takarak tamamen iyileşenler de var. acaba babam ameliyatsız (boyunluk ile veya başka cerrahi olmayan bir yöntemle) tedavi edilebilir mi? şimdi, bu hastalıkta, anladığım kadarıyla, uygun tedavide geç kalındığında sinir zedelenmesi sonucu kolda felç tehlikesi mevcut. boyunluk tedavisi bize uyar mı yoksa zaman kaybı mı olur? babamın kolunda ağrı seviyesi gittikçe artmakta. uyuşma henüz tam olarak görülmüyor. fakat hafiften kolda güç kaybı söz konusu gibi. en son MR sonucunda yazanları aşağıya yazıyorum:
-----------
TC sağ.bak.dr.lütfi kırdar kartal eğt.ve arş.hast. tıb.gör merk.

servikal spinal mr incelemesi but kod:804.450
sekanslar: sagital planda SE T1, FSE T2, aksiyal planda GRE T2 ağırlıklı sekanslar alımıştır.

incelemede:
servikal lordoz konfigürasyonu düzleşmiştir. servikal vertebra korpus yükseklikleri korunmuş olmakla beraber c5 vertebra

korpusunda 1 cm çapında hemanjiom odağının varlığı dikkat çekmektedir. servikal intervertebral eklem mesafeleri doğaldır.

servikal intervertebral disklerin T2W sekanslarda sinyal intensiteleri dejenerasyona sekonder azalmıştır.

c2-c3, c3-c4, c4-c5, c5-c6 intervertebral diskleri nonkompresif santral protruzyonlar göstermektedir.

c6-c7 intervertebral diski santral -sol posterolateral hafif kranial uzanımlı ekstrüde herniasyon göstermekte olup spinal

kord sol ön bölümü ve sol c7 köküne basıda bulunmaktadır.

kranioservikal bileşke anomalisi saptanmamıştır. servikal ve üst dorsal spinal kord serbest izlenmekte ve kord içi patolojik

sinyal intensite değişikliği izlenmemektedir.

c6-c7 seviyesinde spinal kanal çapında daralma haricinde osseöz spinal kanal çapı ve bilateral nöral foramen normal

sınırlardadır.

servikal faset eklemler, paravertebral kas ve yumuşak doku oluşumları doğaldır.

SONUÇ:
- servikal lordozda düzleşme
- servikal dejenaratif disk hastalığı
- multipl servikal diskopati
-----------

yardımcı olursanız çok sevinirim...
çalışmalarınızda başarılar, tekrar teşekkürler...
Soru Cevabı
Babanızın MR raporuna göre ; boynunda değişik büyüklüklere ve değişik hasarlara neden olan 5 adet boyun fıtığı ile çeşitli seviyelerde kireçlenmeler mevcuttur.

Boyunda 7 adet omur cismi bulunur.
Yapıları itibarıyla bel omurlarından tek farkları, daha küçük ve narin olmalarıdır. Her omurga arasında yastıkçık dediğimiz kıkırdaklar mevcuttur. Bu kıkırdak yapının yırtılarak , omurga içinde seyreden omurilik veya kola dağılan sinirlere baskı yapması donucu oluşan hastalığa boyun fıtığı denir.
boyun omurlarına tıpta "cervikal vertebralar " denir ve kısaca Cervikal kelimesinin baş harfi olan "C " ile numaralandırılır.

boyun ; anatomik yapısı itibarıyla çok narin ve tehlikeli bir bölgedir. boyunda 7 adet omur bulunduğundan sağ ve sol tarafta toplam 14 adet boyun fıtığı çıkış yeri mevcuttur.

Babanızın MR raporunda görülen boyun fıtıkları ;
1) C 2-3 ( 2. ve 3. boyun omurları arasında ) ,
2) C 3-4 ( 3. ve 4. boyun omurları arasında ) ,
3) C 4-5 ( 4. ve 5. boyun omurları arasında ) ,
4) C 5-6 ( 5. ve 6. boyun omurları arasında ) ve
5) C 6-7 ( 6.ve 7. boyun omurları arasında ) bulunmaktadır.

ilk 4 boyun fıtığı önlerinden geçen sinir damarına bası yapmadığından nispeten daha iyi , fakat dikatle takip ve kontrol edilmesi gereken fıtıklardır.

5.boyun fıtığı olan C 6-7 ( 6.ve 7. boyun omurları arasında )fıtık ise ;
sol tarafta önünden geçen sinir damarına bası yaparak ezen önemli ve tehlikeli bir fıtık olup tedavi edilmesi gereklidir.

Boyun bölgesinde 7 adet omur cismi olduğuna göre ; sağ tarafta 7 , sol taraftada 7 olmak üzere toplam 14 adet boyun fıtığı çıkış yeri mevcuttur…

Başka bir deyişle ; normal bir insanda boyun bölgesinde toplam 14 adet boyun fıtığı çıkış yeri mevcuttur.
bu durumda 5 adet fıtık cerrahi olarak alınsa bile , babanızın ilerde geri kalan 9 farklı yerde başka bir boyun fıtığı çıkma riski büyüktür.
yani cerrahi tedavinin garantisi olmadığını ve ilerde babanızın tekrar boyun fıtığı olma riskinin mevcut olduğunu belirtmek isterim.
Ayrıca 6. ve 7. boyun omurları boyun hareketlerinden % 70 sorumlu olan çok kritik bir bölgededir.

Boyun fıtığında sıkışan sinir kökleri organizmanın hareket etmesine sebebiyet veren oluşumlardır.
Boyun fıtığı ameliyatı esnasında bu sinir kökleri serbestleşse de , ilerde orjinal yapısını kaybettiği için çevresine granulasyon dokusu oluşacaktır.
Kaba bir tabirle ; en mükemmel yapılan boyun fıtığı ameliyatlarında bile 14 aralıktan birini iptal ettiğiniz için hastada hareket kaybı olması normaldir.
Bu nedenden dolayı , sanılanın tam aksine boyun fıtığı ameliyatları radikal % 100 netice veren ameliyatlar değildir. Çünkü 14 adet boyun fıtığı çıkış yeri bulunmaktadır. Bunlardan biri alınsa , geriye 13 tane daha boyun fıtığına aday yer var demektir.

ayrıca boynun son derece dar ve tehlikeli bir anatomik yapısı olduğunu belirteyim


Amerika ve Kanada da boyun ve bel fıtığı ameliyatları 4 seneden beri çok kısıtlı olarak , ancak çok belirgin bazı şartlar meydana geldiğinde yapılmaktadır.
Fakat , ne yazıkki ülkemizde medyanında bilinçsizce yaklaşması neticesi peynir ekmek satılır gibi her yerde herkese boyun ve bel fıtığı ameliyatları yapılmaktadır.
Günümüzde bel ve boyun fıtıklarına genel yaklaşım ; MR daki görüntü ne olursa olsun ameliyat dışı, konservatif tedavilerin uygulanması ve şikayetlerin ortadan kaldırılmasıdır.

Konservatif tedavilerin cevap vermediği ve hastanın şikayetlerinin ciddi oranda artığı durumlarda ameliyata gidilmektedir.

Günümüzde ameliyatla sonuçlanan vakalarda ciddi olarak düşmektedir. örneğin İngiltere de bu oran binde sekizlere kadar düşmüştür.
Ameliyatlarda da şikayeti kaldırma oranı oldukça düşük kalmaktadır. Sıkça tartışılan ; ameliyat sonrası şikayetlerin geçmediği veya daha da arttığı "başarısız bel ameliyatı sendromu (fail back surgery sydrome)" çok ciddi oranlarda görülmektedir.

Bazı araştırmalar ise ; ameliyat olsun veya olmasın şikayetlerin tekrarlama şansının 1,5 -2 yıllık dönemde aynı olduğunu göstermektedir. Yine bazı araştırmalar ; konservatif tedavilerin başarı oranlarının ameliyatlarla aynı olduğu bildirmektedir.

Yerli , yabancı tıbbi araştırmalar ; fıtıkların başarılı geçen konservatif tedaviler sonrasında sinire baskıların azaldığını , böylelikle ameliyatsızda boyun fıtıklarının tedavi edilebileceğini göstermektedir.

şiddetli bir boyun ağrısıyla birlikte kola yayılan ağrı, uyuşma olabilir.. Zamanla yırtılan kıkırdak sinirlere baskı yaparsa kolda kuvvetsizlik, eğer omuriliğin kendisinede bası yaparsa tüm vücutta hareket kusurları ortaya çıkabilir.

ayrıca yine yapılan tetkiklerde babanızın boynunda boynu sürekli uzun süre sabit tutmaktan ( örneğin masa başı çalışma , bilgisayar kullanma , daktilo yazma , kitap okuma , dikiş , biçki , nakış , örgü , halı-kilim dokuma , uzun süre tv seyretme gibi ) dolayı kireçlenme olduğu ve boyun anatomisinin bozulduğu görülmektedir.

servikal lordozda düzleşmeye gelince..

Boyun düzleşmesinin ( cervikal lordoz düzleşmesi ) ne demek olduğunu açıklayayım…

İnsan omurgası, kafa tasının altından kuyruk sokumunun bitimine kadar, toplam 33 adet omurdan ve aralarında disk denilen kıkırdaklardan oluşur. Yandan bakıldığında boyun, sırt ve bel bölgesi hepsi bir arada ;omurgada S harfine benzeyen bir şekil meydana getirir.
Müstakil bakıldığında ise;
boyun bölgesinde öne bakan "C " harfi ,
sırt bölgesinde arkaya bakan " C" harfi ,
bel bölgesinde ise ; boyunda olduğu gibi yine öne bakan "C " harfi şeklinde tatlı bir yuvarlanma görülür..
bu durum ; normal anatomik yapıdaki her insanda görülen bir durumdur.

tıpta boyun bölgesine cervikal , bel bölgesine lomber bölge denir.
dolayısıyla normalde boyunda olan öne doğru yuvarlanmaya cervikal lordoz , bel bölgesindeki öne doğru yuvarlanmaya ise lomber lordoz adı verilir.
Boyun, 7 adet omurdan ve aralarındaki disklerden oluşmaktadır. dediğim gibi ,bu yapılar yandan açıklığı öne bakan bir eğilim gösterir.

ancak ; kireçlenme , boyun fıtığı , travmalar , sinir damarlarında sıkışma , yanlış yastık kullanım gibi bazı durumlarda , boyun kaslarının kasılması neticesinde boyundaki bu konveks tipteki yapı bozularak, düz bir hale gelir. yandan bakıldığında boyun omurları bir cetvel gibi dümdüz görünür…. bu görüntüye "cervikal lordoz düzleşmesi " veya " boyun düzleşmesi " denir.

boyun düzleşmesi ( cervikal lordoz düzleşmesi ) tek başına bir hastalık değildir. boyunda meydana gelen bazı hastalıklar sonucu ortaya çıkan klinik ve radyolojik bir belirtidir.
Babanızda boyunda 5 tane boyun fıtığı olması nedeniyle , boyun kaslarındaki kasılma ve gerilme sonucu boyun düzleşmesi ortaya çıkmıştır.

esasen boyun fıtığı korkulacak bir durum değildir. Birçok hastalıklar gibi erken teşhis konulması önemlidir. Uygun bir tedavi programıyla hastalık kontrol altına alınabilir.

Tedavide; hastanın eğitimi, ilaç tedavisi, istirahat, fizik tedavi ve egzersiz yer almaktadır. Yapılan tedavilere cevap vermeyen ve fıtığı ilerleyen hastalarda en son çare olarak cerrahi müdahele gerekebilir. Ancak, bu durum sık değildir. zaten , cerrahi tedavinin garantisi olmadığını yukarda gerekçeleri ile izah etmiştim.

bu arada hastaların günlük yaşantısı düzenlenmeli ve ağrıyı azaltan ve artıran durumlar hatırlatılmalıdır.

1. Ağırlık kaldırmaması,
2. Ağır işler yapmaması,
3. Ters hareketlerden kaçınması
4. Ortopedik boyun yastığı kullanması
5. Orta sertlikte bir yatakta yatması,
6. Uzun süre aynı pozisyonda kalmaması,
7. Mesleğine göre nasıl hareket etmesi gerektiği,
8. Ağrıları tamamen geçse bile egzersizlerini hergün düzenli olarak yapması gerektiği vurgulanır.

Fizik tedavi, boyun fıtığının tedavisinde uygulanan en etkili ve kesinlikle zarar vermeyen bir yöntemdir. Sıcak, soğuk ve elektrik akımlarının iyileştirici etkilerinden yararlanarak çeşitli aletlerle vücudun çeşitli bölgeleri tedavi edilir. Bu amaçla, yüzeyel ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, elektrik akımları, traksiyon (çekme), masaj uygulanabilir.

Fizik tedavi birkaç husus dışında rahatlıkla uygulanabilen bir tedavidir. Kalbinde pil takılı hastalara ve ihtiyaten hamilelere uygulanmaz. Büyüme çağında olan çocukların büyüme kıkırdakları üzerine, ileri derecede hipertansiyon ve kalp yetmezliği olan, infeksiyon, varis, benzeri hastalığı olan ve vücudunda metal taşıyan hastalara dikkatli bir şekilde uygulanır.
Fizik tedavi kürü genelde 21 seanstır. Çoğunlukla günde bir seans uygulanır. Ancak, günde iki seansla daha hızlı sonuç almak da mümkündür. Hastadan alınan cevaba göre seans sayısı artırılabilir. Eğitimli kişiler tarafından uygulandığında fizik tedavinin herhangi bir yan etkisi yoktur.

Fizik tedavi sonrasında soğuktan korunmak gerekebilir, çünkü soğuk kaslarda gerginliğe ve dolayısı ile ağrıya yol açar. Sadece fizik tedaviden sonra değil, her zaman soğuktan ve hava cereyanında kalmaktan sakınmak gerekir. Fizik tedaviden sonra 15-20 dk. dinlenmek ve aniden soğuk havayla temas etmemekte ve özellikle eklemleri ve kasları, en azından bir kaşkol ya da boğazlı kazakla korumakta fayda vardır.
Bazen hastalar, uzman doktorlar yerine, çareyi kırık ve çıkıkçılarda ararlar ve bel çektirme, alabalık uygulama gibi yöntemlerle dertlerine çare bulmaya çalışırlar ve ilerde çok büyük zararlar görürler.

Fizik tedavi kliniklerinde kullanılan traksiyon (çekme) cihazı ile tamamen bilimsel olarak, hastanın kilosuna göre ve durumuna göre, uzman doktorun kontrolü altında boyun çektirilebilir. Halk arasında sıklıkla rastladığımız çektirme olayı maalesef bu konuda hiçbir tıbbi bilgisi olmayan ve kontrolsüz olarak çekme yapan kişiler tarafından uygulandığında, tamamen tesadüflere dayalı olarak iyileşme görülebilir. Ancak çoğunlukla bağ dokusunda, kas ve sinir liflerinde kopmalara bağlı felçle de sonuçlanabilecek ciddi durumlar meydana gelebilir.

Masaj tedavisi de hastalar tarafından çok tercih edilen bir yöntemdir. Bilimsel bir fizik tedavi yöntemi olarak kabul edilen masaj da uygun bir şekilde ve bilen kişiler tarafından yapıldığında yardımcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Rahatlatıcı, kas sertliklerini giderici, ağrı azaltıcı etkisi vardır. Ancak, tek başına fıtığın tedavisinde yeterli olmaz. Yüzeyel ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, elektrik akımları uygulamasından sonra kombine bir tedavide yararlanılabilir.

Hastaların yaptığı başka bir tercih de kaplıca tedavisi olabilmektedir. Kaplıcayı ben özellikle fizik tedaviden sonra öneriyorum. Yüzeyel ısıtıcı etkisi vardır, dolayısıyla derin dokuları etkileyemez. Sadece kaplıca tedavisi fıtıkta yeterli bir tedavi sağlayamaz. Muhakkak kaplıca tedavisi tercih edilecekse doktor kontrolünde olan ve fizik tedavi imkanları olan yerler seçilmelidir. Yirmi (20) seanslık bir fizik tedavi kürü sonrası uygulanacak kaplıca tedavisi hem etkinliği artırır hem de iyilik süresini uzatır.

Boyun fıtığı tedavisinde yine yaygınca olarak uygulanan bir tedavi yöntemi akupunkturdur. Akupunktur de artık bir fizik tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Daha çok ağrı üzerine etkilidir. Ağrının çok şiddetli olduğu durumlarda uygulanabilir. Diğer fizik tedavi yöntemleri ile birlikte uygulandığında çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

Boyun fıtığının başka bir seviyeden tekrarlamaması ve boyunda kireçlenme oluşmaması için fizik tedaviden sonra uygun egzersiz programı düzenlenir ve hastaya neleri nasıl yapması gerektiği ve nelerden kaçınması gerektiği izah edilir. Hasta da bunlara uyarsa sonraki yaşantısını normal geçirir.

Spor yapmak isteyenlerin hangi sporu yapacaklarını doktorlarına söylemeleri ve tavsiyelerine uymaları gerekir. Boyun fıtığı geçirenlerin rahatça yapabilecekleri sporların başında yürüme ve yüzme gelmektedir.

Boyun korsesine gelince..

Günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hareketler boynumuzu zorlar. Boyun fıtığı hastalarına boyunluk (korse) verilebilir. Boyunluk hem boyun kaslarına destek olur, hem de boyun hareketlerini kısıtlayarak eklemleri korur. Böylece, boyna gelen yüklenmeleri azaltırlar. Genel olarak bu korseler en fazla 15 gün gece hariç olmak üzere devamlı kullanılır. Daha sonra boyun egzersizleri ilave edildiğinde tedricen çıkarılır.
boyun korsesi en fazla 15 gün süre ile takılmalıdır.
15 günden uzun kullanılması halinde , boyun kaslarında erime ve tembelliğe neden olur.. Hele hele ayrıca boyun kireçlenmeleride varsa daha çok sakıncalıdır ve asla kullanılmaz.
çünkü boyun korsesi ; boynu sabit pozisyonda tutmak suretiyle hem mevcut kireçlenmelerin dahada artmasına neden olur , hemde boyun kaslarında tembellik ve erimeye neden olarak ilerde boyun fıtığı gibi bir çok ağır hastalıkların çıkmasına sebebiyet verir.

Unutmayınız :
-Çalışmayan demir pas tutar ,
-Çalışmayan kemik kireç tutar ,
-Çalışmayan kas erime yapar.

babanızın şikayetleri iyi ve kaliteli fizik tedavi ile tamamen geçecektir..

Babanızın fizik tedavi görmesine rağmen fayda görememesinin nedeni ; ya gördüğü tedavi süresinin yeterli olmamasına ya da tatbik edilen cihazların yetersiz ve kalitesiz olmasına veyahutta eksik cihazlarla tedavi görmesinden kaynaklanmaktadır.

benim size önerim ; babanızı iyi bir merkezde uygun sürede , kaliteli ve yoğun tam bir fizik tedavi gördürmeniz olacaktır.
geçmiş olsun dileklerimi sunar , acil şifalar dilerim.
 
 
   TV de Dr. Ümit HAZAR
   FİZİK TEDAVİ SİTESİ
   OSTEOARTRİT (KİREÇLENME)
   ÇOCUKLARDA DÜZ TABANLIK
   BEL FITIĞINDA AKUPUNKTURLA TEDAVİ
   BEL AĞRILARINDAN KORUNMA PRENSİPLERİ
   BEL FITIĞINDA AMELİYAT NİÇİN TAM SONUÇ VERMEZ?
   Lazer şifa dağıtıyor
   Omuz ağrısının sebebleri
   Bacak ve ayak uyuşma nedenleri
   Uyku hastalıkları
   Horlama
   Sporun zararları
   behçet hastalığı
   Kireçlenme (Dejeneratif artrit)
   Romatizma Nedir?
   ÇEKİÇ PARMAK (BEYZBOLCU PARMAĞI)
   ULNAR SİNİR SIKIŞMASI
   Egzersiz Kasları Nasıl Güçlendirir
   FİBROMYALJİ
   KABIZLIK
   ÇOCUK VE GENÇLERDE SKOLYOZ
   A dan Z ye İlkyardım
   BOYUN FITIĞI
   MENISKUS
Tümünü Görmek İçin Tıklayın